Kurumsal

Paintball oyunu şirketler tarafından tercih edilen bir kurumsal aktivite faaliyetidir.

STRES ATMAKTAN DAHA FAZLASI...

Çalışanlarınızın hangi yönlerini geliştirmek istersiniz?

Liderlik, Problem Çözme, Stresle Başa Çıkma, Takım Çalışması gibi özellikleri geliştirmek için farklı programlarınız var mı?

Kazanmak için kısıtlı bir zaman diliminde, iletişim, delegasyon, taktik geliştirme, problem çözme gibi yeteneklerin sergilendiği Paintball; tüm dünyada eğitim, takım ruhunun oluşturulması, motivasyonun arttırılması ve yönetsel becerilerin geliştirilmesi amacıyla, danışmanlık firmaları ve şirket yönetimleri tarafından tercih edilmektedir

STRESS YÖNETİMİ

Paintball stresle başa çıkmak için iki ayrı yol sunmaktadır.

Öncelikle oyuncular fiziksel ve beyinsel güçlerini senkronize etmenin, takım çalışması ile kişisel becerileri birlikte ortaya koymanın zorlukları ile karşı karşıya gelirler. İçinde bulunulan koşullarda yaşanılan stres, verilen tepkiler ve sergilenen davranış biçimleri, kişiye kendini değerlendirme fırsatı verir.

İkinci olarak da oyuncular, streslerini yönetme ve bu stresin yarattığı gerginliği emniyetli bir şekilde üzerlerinden atma fırsatı bulurlar. Böylece ciddi bir deneyim yaşanırken, hem fiziksel hem de ruhsal gevşeme ve rahatlama sağlanır.

TAKIM ÇALIŞMASI

Paintball sporundaki esas beceri takım çalışmasıdır. Takım çalışması sadece hedefe ulaşmada değil, rakip takım, çevre şartları ve diğer engellerle başarılı bir şekilde başa çıkılmasında da etkin rol oynar.

Birlikte başarılı oyun çıkaran takımlar, birlikte hareket etmede aksayan yönlerini keşfederek onarma yeteneklerini de geliştirecek, uyumlu ve hedefe yönelik hareket etme becerilerinde farkedilir bir gelişme kaydedeceklerdir.

Bu deneyime sahip bireylerin iş hayatındaki başarıları da doğal olarak artacaktır.

KRİZ YÖNETİMİ VE KARAR VERME SÜRECİ

Kriz yönetimi ve karar verme süreci, stresle başa çıkma süreci ile farklılıklar taşır. Stres, krizin birey üzerinde yarattığı etkidir. Oyuncular istenilen hedefi gerçekleştirmek için önceliklerini belirlemek durumundadırlar. Oyun sırasında öncelikler farklı etkenlere bağlı olarak birçok kere değişir. Örneğin; öncelik genelde rakip takımın bayrağını ele geçirmekken, rakip oyuncunun bayrağı ele geçirmesiyle değişmek zorunda kalacak ve rakip oyuncuyu bulup elimine etmek öncelikli hedef haline gelecektir.

Oyuncular değişen senaryo ve şartlara göre bireysel veya takım halinde karar vermek durumunda kalacaklardır. Zaman kısıtı altında en etkin süreci bulma, stratejiyi belirleme ve görevleri paylaşma yeteneği gelişen bireyler, dahil oldukları gruba ve firmalarına önemli bir fayda sağlayacaklardır.

PROBLEM ÇÖZME

Değişik ve benzersiz hedefler/senaryolar katılımcıların problem çözme yeteneklerini geliştirmektedir. Bedenini, zekasını ve içinde bulunduğu koşulları değerlendirerek, karşılaştığı sorunları mümkün olan en optimal sonucu elde edecek şekilde çözen bir çalışan, takımına dolayısı ile de firmasına son derece ciddi bir katkı sağlayacaktır.

LİDERLİK

Liderleri seçmek hem seçilen birey hem de firmanın geleceği açısından önemlidir. Bir projede yanlış kişinin başı çekiyor olması projenin de başarısız olmasına neden olabilir. Çalışanların yönetsel yeteneklerini ortaya koymaları açısından Paintball oyunu son derece önemli bir fırsattır.

Oyun sırasında liderlik beceri ve bilgisine sahip bireylerin ortaya çıkmaları rahatlıkla gözlemlenebilir çünkü Paintball oyunu ile liderlik vasfına sahip olanlar, liderlik görevi kendilerine verilmiş olmasa dahi fark edileceklerdir.